top of page
li2.png
ffram.png

יום רביעי 31/8 17:00

יום שישי 2/9 17:00

יום שבת 3/9 17:00

יובל גל | עמרי חפץ | שירה מרק
BEIN LE BEIN - התרחשות מוקדמת בבר

נעה אלרן | יפעת זיו | ילי נתיב ואיריס לנה (חיות מחול)

 I BEND

יובל גל

בכל פסיעה, בכל ישיבה באוטובוס או לחיצת יד מתכופפים בגופינו מפרקים שונים.

אני מתבוננת בכל שינוי פיזי שפעולת הכיפוף מאפשרת לנו כבני אדם. מזהה את הכפיפה כעושר תנועתי המאפשר חופש אבל במקביל גם את האפשרות לחולשה פיזית, לשיברון.

אני מתכופפת, ומטה את עצמי, מתעקמת וזזה לכיוונים שונים עד כדי אובדן תחושה עצמית. מחפשת להפוך את החולשה לכוח, את השבר להמצאה.

עיצוב תלבושת: רעות שייבה
ניהול חזרות: ענבר בוכבינדר
תודות: אור מרין, אורן נחום, רוני בן חמו, ורותם תש"ח

yuval_l copy.png
yuval_l copy.png

עמרי חפץ

עבודת תנועה לשני גופים המפרקים את עצמם - הם מקווים שדווקא הפירוק יעמיד אותם על הרגליים.

 

שני גופים נאחזים אחד בשני. הם נשענים זה על זה, ככה המשקל מחזיק את עצמו. הם מכבידים אחד על השני, ובאותה מידה המחנק הזה מאפשר לשניהם לזוז, להתקיים. הם מתפרקים אחד לתוך השני ויוצרים גוף אחר, חדש: מנגנון שיודע לנוע במסלול מחזורי; מכונה שפועלת באופן עצמאי, חופשיה מכל תלות — חוץ מזו שיצרה אותה.

מבצעים - יוצרים: עמרי חפץ, רום שרצקי
היצירה פותחה במסגרת התכנית הדו-שנתית לכוריאוגרפיה בכלים בהנחיית מאי זרחי

kelim-logo-black copy.png

Holding On

קוורטט לשתיים

שירה מרק

שתי נשים ושני צינורות מחוללים תנועות ממושכות בחניה תחת השמיים. מה מתגלה כאשר אנו מרפות ומוותרות על ההתנגדות כתגובה היחידה האפשרית מול תחושת סכנה? מהם הכוחות המופעלים כדי לשאת את משקל החומר ואת משקלו של הסירוב, ואיך עדינות אוחזת בשיווי המשקל. מה הוא כוח לעומת תנועה וכמה מהם צריך כדי להחזיק? רכות הופכת ייצוג רגעי של עוצמה ועמידות.

מבצעים.ות-יוצרים.ות: טליה ואקנין ושירה מרק
תודות: לבעלי העסקים בחניה בשונצינו 1, על נדיבות סקרנות ושיחה מחדשת

bottom of page